LES CURSES

TOTS EL DETALLS QUE NECESSITES PER PODER REALITZAR LA PROVA

6,3km +270m

WALKER

15,8km +635m

SHORT28,4 km +1.113m

EXTREM